Ticker : 836545

 
HOME > CASES > Major client
Litho Cases
No. Model Maker Customer Q'ty Time
1 NSR1505G4D NIKON Beijing Yandong 6 2008
2 Jilin Mai Jike 2 2008
3 Xinxiang Huadan 1 2008
4 Yangzhou Jingxin 1 2009
5 NSR-1505G6E NIKON Jilin Huawei 2 2008
6 NSR-2005I10C NIKON Jilin Huawei 2 2008
7 Hangzhou Silan 1 2011
8 NSR-1755I7/G7 NIKON Hangzhou Silan 7 2010
9 Beijing Yandong 8 2011
10 Crystal-optech(LED)2'' 1 2012
11 Crystal-optech(LED)4'' 1 2012
12 Chinese academy of sciences 1 2012
13 NSR-2005I9C NIKON Hangzhou Silan 1 2010
14 Jilin Huawei 2 2011
15 MPA-600Super Canon Beijing Yandong 1 2011
16 MPA-500Fab Canon Qidong JieJie 2 2011
17 PLA-501FA Canon Qidong JieJie 2 2011
18 MPA-600FA Canon Beijing Yandong 1 2012
TOTAL 42  
Implant Cases
No. Model Maker Customer Q'ty Time
1 200SJ Varian- TEL Beijing Yandong 2 2007
2 NV-10-80 Axcelis/EATON Guizhou Yongguang 1 2008
3 NV6200A Axcelis/EATON Jilin Huawei 2 2008
4 NV-10-160 Axcelis/EATON Jilin Huawei 3 2009
5 350D VARIAN Phoenix 1 2009
6 E220 VARIAN Dongguang 1 2010
7 E1000 VARIAN Hangzhou Silan 2 2010
8 120XP VARIAN Hangzhou Silan 2 2011
9 NV-10SD-80 SEN Fujian Ante 2 2010
10 NV-GSD-160 SEN Jiangyin Xinshun 1 2011
11 GSD HE SEN Dongguang 1 2012
12 PI9500XR APPLIED Dongguang 1 2012
TOTAL 19  
TF & ETCH Cases
No. Model Maker Customer Q'ty Time
1 200SJ Varian- TEL Beijing Yandong 2 2007
2 NV-10-80 Axcelis/EATON Guizhou Yongguang 1 2008
3 NV6200A Axcelis/EATON Jilin Huawei 2 2008
4 NV-10-160 Axcelis/EATON Jilin Huawei 3 2009
5 350D VARIAN Phoenix 1 2009
6 E220 VARIAN Dongguang 1 2010
7 E1000 VARIAN Hangzhou Silan 2 2010
8 120XP VARIAN Hangzhou Silan 2 2011
9 NV-10SD-80 SEN Fujian Ante 2 2010
10 NV-GSD-160 SEN Jiangyin Xinshun 1 2011
11 GSD HE SEN Dongguang 1 2012
12 PI9500XR APPLIED Dongguang 1 2012
TOTAL 19  
Diff & Other Cases
No. Model Maker Customer Q'ty Time
1 DFG840 DISCO Jilin Huawei 1 2011
2 DFG82IF DISCO Jiefeng 1 2011
3 DFG841 DISCO Fujian Ante 1 2012
TOTAL 3